Diễn viên Dwayne Johnson

dwayne-johnson
Sinh nhật:
Chiều cao:
Quê quán:

Vai diễn trong phim