Diễn viên Vũ Tuấn Việt

vu-tuan-viet
Sinh nhật:
Chiều cao:
Quê quán:

Vai diễn trong phim