BÓNG ĐEN (Phim kinh dị nhảm nhí)

admin

6 tháng trước

 • Video thực hiện cho bài tập nhóm môn WIG của cô Minh.
  Nhóm thực hiện: 6 Con Cún
  Các soundtrack sử dụng trong phim:
  My Watch Has Ended (Game of Thrones OST)
  The Red Woman (Game of Thrones OST)
  Thanatos (Neon Genesis Evangelion OST)
  Scary Horror Music: youtu.be/TUWi9ytJhDc
  Một số phân cảnh trong video được trích từ clip giới thiệu trường Đại học Kinh tế Huế: youtu.be/FfYYTegj-Fo

  Thể loại : Phim kinh dị

  #b#oacute#ng#Đen#phim#kinh##nhả#nh#iacute

  0 Bình luận và 0 trả lời
arrow_drop_up