Phim Tài Liệu | Những Trái Tim Bên Kia Địa Cầu

admin

3 tháng trước

  • Ở bên kia địa cầu luôn có những trái tim người Mỹ hướng về Việt Nam. Họ đã thực hiện những hoạt động từ thiện ý nghĩa, không chỉ giúp cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam, mà còn giúp cho cả những cựu binh Mỹ vơi đi những cảm giác tội lỗi bằng những công việc giúp đỡ cộng đồng. Ngoài ra, những người Mỹ cũng kết nối với Việt kiều để lan toả yêu thương của những trái tim không biên giới dành cho Việt Nam.
    Bản quyền thuộc về VTC10-NETVIET

    Thể loại : Phim tài liệu

    #phim#t#agrave#liệ#những#tr#aacute#tim#b#ecirc#kia#Đị#cầ

    0 Bình luận và 0 trả lời
arrow_drop_up